محصولات

سوراخ

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

مکعب

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

الوان

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

توپ درخشان

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر