محصولات

Page 3 of 3

سرامیک قدیم

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

 

سرامیک من

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

 

زمرد

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

تکرار

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر