محصولات

Page 1 of 6

افشان لاکی

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

عتیق

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

قالین کرمان

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

قالین تبریز

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر