محصولات

Page 4 of 6

اسلیمی لاکی

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

اسلیمی سرمه ای

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

ترنج

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

نیلوفر

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر