محصولات

Page 5 of 6

بختیاری کرم

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

بختیاری قرمز

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

عشایری لاکی

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

عشایری سرمه ای

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر