محصولات

Page 6 of 6

عشایری کرم

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

بهار

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

ناز

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر

افشان سرمه ای

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر