اولاف

ساخته شده از 100%الیاف پلی استر

در ابعاد 220*150و100*150 سانتی متر